Vroege opsporing van borstkanker bij vrouwen met een familiair of genetisch verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker met behulp van biomarkers in het serum.

Een Multicenter Onderzoek

De screening voor de vroege opsporing van borstkanker in Nederland kan worden verbeterd. De huidige follow-up van vrouwen met een genetisch of familiair verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker vindt plaats door middel van (half)jaarlijks lichamelijk onderzoek, mammografie en MRI van de borsten. De meest voorkomende genmutaties zijn BRCA1 en BRCA2. Deze vrouwen hebben een risico van 60-80% om gedurende hun leven borstkanker te ontwikkelen. Ondanks strikte follow-up wordt een deel ondergediagnosticeerd. Vroege diagnose is bij deze vrouwen echter van groot belang vanwege de jonge leeftijd ten tijde van diagnose en de agressiviteit van de tumoren.

Voor ons onderzoek verzamelen wij bloed van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. Wij werken aan de ontwikkeling van een test waarmee, met behulp van een buisje bloed, in een vroeg stadium borstkanker kan worden aangetoond. Met behulp van nieuwe laboratoriumtechnieken kunnen wij in het bloed aanwezige eiwitten en suikers van patiënten met borstkanker meten en vergelijken met die van gezonde mensen. Met de gevonden verschillen in eiwitten en/of suikers hopen wij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen.

Het doel van de TESTBREAST studie is om borstkanker bij vrouwen met een familiair of genetisch verhoogd risico eerder vast te stellen aan de hand van biomarkers in het bloed.

Mevrouw Dr. Wilma Mesker – LUMC

About the author